Entegre Yönetimi

Kalite Yönetimi PGC Catering Entegre Yönetim Sistemi kuruluşumuzun tüm birimlerinde uygulanarak akredite belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenerek belgelendirilmiş ve sü
Müşterilerimize evlerindeki lezzeti en sağlıklı şekilde sunmak amacında olan kuruluşumuz; %100 güvenli gıda hedefi ile Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini diğer yönetim sistemler
Dünyada hızla gelişen sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile beraber çalışanların maruz kaldıkları iş kazaları ve meslek hastalıkları da artmakta ve yenileri ortaya çıkmaktadır. &
Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber doğal çevrenin korunması ve iyileştirilmesi giderek önem kazanan bir konu hâline gelmiştir. Nüfus sayısının hızla artması