Bize Ulaşın

Mesajınız başarıyla ulaşmıştır.

Bize Ulaşın

İş & Kariyer

PGC'nin en değerli kaynağı insandır. Personel ihtiyacımızı karşılarken, ilgili pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış yeterliliğine sahip, PGC ailesinin değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vererek, kariyer olanağı sağlamaya özen gösteriyoruz. Bu çerçevede, çalışanlara, uzmanlık alanlarına bağlı, süreç ve proje bazlı kariyer yönetimi imkanı sunduğumuz gibi; bulundukları alanlarda çeşitli fonksiyonlarda çalışma olanağı sağlayarak, birer yönetici adayı olarak yetişmelerine de katkıda bulunuyoruz.

Uygulamalarımız

'Mutlak memnuniyet' ancak kaliteli hizmet sunumuyla sağlanır. Hizmetimizi doğru sunacak olanlarsa, çalışanlarımızdır. İnsan kaynakları uygulamalarımız, öncelikle çalışanlarımızın kurum sadakatini sağlamaya, sonra bu bağlılığı artırmaya yöneliktir.

Bunun için izlediğimiz yollardan bazıları:
 • Kurum kültürü oluşturmak.
 • Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratmak.
 • Çalışanların can ve mal güvenliğini sağlamak.
 • Şirket hedeflerimize, çalışanlarımızı da ortak etmek.
 • Doğru işe doğru insan yaklaşımıyla, iş tanımlarına uygun nitelikte kişileri seçmek.
 • Personelimizin şirkette uzun vadeli çalışmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak.
 • Nitelikli çalışanın kurumda tutulmasını sağlamak.
 • Dengeli ücret dağılımını sağlamak.
 • Çalışanlarımıza düzenli olarak teorik ve pratik eğitimler vererek, onların verimli ve etkin performans düzeylerine ulaştırılmasını sağlamak.
 • Çalışanlarımızın performanslarını, objektif kriterler ve ölçülebilir hedeflerle, düzenli olarak değerlendirebilmek için, performans yönetim sistemini etkin ve verimli uygulamak.
 • Performanslarına göre, çalışanlarımızı şirket içi oryantasyon ve atamalarla yönlendirerek, onların kariyer planlamalarına destek vermek.
İlkelerimiz
 • Toplum yararını gözetmek.
 • Çevreye duyarlı olmak.
 • Ekip ruhu için dayanışma ve paylaşmaya açık olmak.
 • Şeffaf olmak.
 • Adaletli davranmak.
 • Yenilikçi olmak.
 • Fark katan fikirlere açık olmak.
 • Uzun vadeli düşünebilmek.
 • Mükemmelliyetçi olmak.

İş başvurularının değerlendirme sürecinde adaylarda aradığımız özellikler:
  • Etkili iletişim becerisi.
  • Takım çalışmasına yatkınlık.
  • Sonuç odaklılık.
  • Yaratıcılık ve girişimcilik.
  • Gelişime açıklık
  • Yönetsel yetkinlik.
  • Müşteri duyarlılığı.

Aramıza yeni katılan çalışanlarımızı, şirkete ve işe daha kolay uyum sağlayabilmesi için, oryantasyon eğitim programına alıyoruz.

Bu program kapsamında:
 • Bağlı bulunduğumuz şirketler topluluğunu tanıtıyoruz.
 • Şirketimizin vizyonu, misyonu ve hedefleri hakkında bilgi veriyoruz.
 • Şirketimizin insan kaynakları stratejileri ve uygulamalarını anlatıyoruz.
 • Departmanları, işleyişlerini ve ilgili pozisyonun gerektirdiklerini hem teorik olarak anlatıyor hem de uygulama imkanı sunuyoruz.
 • Program sonunda, eğitim konularına göre farklı soru tiplerinden oluşan bir değerlendirme sınavı uyguluyoruz.
 • Alınan puanlara göre eksik veya yetersiz görülen konu başlıklarıyla ilgili tekrar bilgilendirmeler yapıyoruz.
 • Birlikte çalışmaya başladığımız arkadaşlarımızın özlük haklarıyla ilgili, karşılıklı yasal yükümlülüklerimizi hukuk danışmanlarımız denetiminde yürütüyoruz

Yetkinlik ve Performans Değerlendirme Süreci
 • Her sene başında üst yönetimimiz o yıla ait şirket hedeflerimizi belirliyor.
 • Çalışanlarımızla bu hedefleri paylaşıyoruz.
 • Bu doğrultuda, yıl içinde kendilerinden beklenen hedefleri ortaya koyuyoruz.
 • Aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık periyotlarda çalışanların hedeflere ne ölçüde ulaştığını değerlendiriyoruz.
 • Değerlendirme sonuçlarına göre ilgili departman yöneticileri çalışanlarıyla performans değerlendirme görüşmesi yapıyor.
 • Çalışanlarımızın performans iyileştirmeleri için gereken düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını sağlıyoruz.
 • Şeffaflık ilkemiz gereği, tüm değerlendirme ve sonuçları elektronik ortamda kayıt altına alıyoruz.
Performans Yönetim Sistemi Uygulama Nedenlerimiz
 • Şirket içinde mükemmel performansı yakalamak için çalışanlarımızın en yüksek performans ile çalışmalarını teşvik etmek.
 • Çalışanlarımızın performanslarını objektif kriterler ve ölçülebilir hedeflerle değerlendirerek yönetmek.
 • Ödüllendirmek.
Kariyer Planlama Süreci
 • Performans değerlendirme sonuçları ve yetkinlik değerlendirme çalışmaları sonrasında İşe olan sevgisi, ilgisi, performansı ve yetkinliği yüksek olan çalışanları belirliyoruz.
 • Bu çalışanlara, gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim ortamını sağlıyoruz.
 • Onları, sorumluluğu daha fazla olan görevlere hazırlıyoruz.
 • Çalışanlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmeye yarayan uygulamalara önem vermekteyiz. Bu sebeple, onların kariyer planlama süreçlerinin her aşamasını yakından takip etmekteyiz.
İş başvuru formu için tıklayınız.