Bize Ulaşın

Mesajınız başarıyla ulaşmıştır.

Bize Ulaşın

Günümüzde gelişen teknoloji ile beraber doğal çevrenin korunması ve iyileştirilmesi giderek önem kazanan bir konu hâline gelmiştir. Nüfus sayısının hızla artması ve sanayileşmenin dünya için bir tehlike oluşturmaya başladığı bilinci giderek yaygınlaşmaktadır.

Gelecek nesillere bırakılacak en anlamlı miras; ekolojik dengesi bozulmamış, canlıların göç etmek zorunda kalmadığı, bitkilerin soyunun tükenmediği, insanların bütün teknolojik gelişmelere rağmen rahat ve sağlıklı soluk alıp verdikleri, çocukların neşeli ve kuşların daha özgür uçtuğu bir çevre olacaktır. Kuruluşumuz bu bilinçle yola çıkmış ve Çevre Yönetim Sistemini diğer yönetim sistemleri ile birlikte entegre olarak kurmuş ve uygulamaktadır.

Çevre yönetim sistemimiz tüm ulusal ve uluslararası mevzuata göre kurulmuş, çevre etkileri değerlendirilmiş ve gereken tüm önlemler alınmıştır. Dünya’mıza duyduğumuz saygı ve çevre koruma bilinci tüm çalışanlara eğitim ve uygulamalarla benimsetilmektedir. Parıltım Ailesi, doğal kaynakların tüketilmesini azaltmanın; hava, su ve toprak kirliliğini engelleyici önlemler almanın yanı sıra bu bilinç ile sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.

  • Tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uymak

  • Sürekli eğitim ilkesi ile çalışanlarımızın çevre ve iş güvenliği bilincine sahip olmalarını sağlamak

  • İş verimliliğini arttırmak, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gereklilikleri yerine getirmek

  • Potansiyel tehlikeleri değerlendirerek gerekli önlemleri almak

  • Yaralanmaları ve sağlık bozukluklarını önlemek, iş kazalarını azaltmak ve verimliliği arttırmak için tedbirler almak

  • Hava, su ve toprak kirliliğini önleyici faaliyetler oluşturmak

  • Doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak

  • Atık maddeleri kontrol altında tutmak

  • Ortak kullanım alanı olan Dünya'mıza saygılı olmak ve geleceğimizi korumak

  • Sağlık,emniyet ve çevre güvenliğini korumak ve hedeflere ulaşmak için gereken tüm kaynakları sağlamak

pgc group