Bize Ulaşın

Mesajınız başarıyla ulaşmıştır.

Bize Ulaşın

Uygulamalarımız

'Mutlak memnuniyet' ancak kaliteli hizmet sunumuyla sağlanır. Hizmetimizi doğru sunacak olanlarsa, çalışanlarımızdır. İnsan kaynakları uygulamalarımız, öncelikle çalışanlarımızın kurum sadakatini sağlamaya, sonra bu bağlılığı artırmaya yöneliktir.

Bunun için izlediğimiz yollardan bazıları:
 • Kurum kültürü oluşturmak.
 • Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratmak.
 • Çalışanların can ve mal güvenliğini sağlamak.
 • Şirket hedeflerimize, çalışanlarımızı da ortak etmek.
 • Doğru işe doğru insan yaklaşımıyla, iş tanımlarına uygun nitelikte kişileri seçmek.
 • Personelimizin şirkette uzun vadeli çalışmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak.
 • Nitelikli çalışanın kurumda tutulmasını sağlamak.
 • Dengeli ücret dağılımını sağlamak.
 • Çalışanlarımıza düzenli olarak teorik ve pratik eğitimler vererek, onların verimli ve etkin performans düzeylerine ulaştırılmasını sağlamak.
 • Çalışanlarımızın performanslarını, objektif kriterler ve ölçülebilir hedeflerle, düzenli olarak değerlendirebilmek için, performans yönetim sistemini etkin ve verimli uygulamak.
 • Performanslarına göre, çalışanlarımızı şirket içi oryantasyon ve atamalarla yönlendirerek, onların kariyer planlamalarına destek vermek.
İlkelerimiz
 • Toplum yararını gözetmek.
 • Çevreye duyarlı olmak.
 • Ekip ruhu için dayanışma ve paylaşmaya açık olmak.
 • Şeffaf olmak.
 • Adaletli davranmak.
 • Yenilikçi olmak.
 • Fark katan fikirlere açık olmak.
 • Uzun vadeli düşünebilmek.
 • Mükemmelliyetçi olmak.

pgc group