Bize Ulaşın

Mesajınız başarıyla ulaşmıştır.

Bize Ulaşın

Dünyada hızla gelişen sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile beraber çalışanların maruz kaldıkları iş kazaları ve meslek hastalıkları da artmakta ve yenileri ortaya çıkmaktadır. Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini en önemli faktör olarak gören kuruluşumuz, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni diğer yönetim sistemleri ile birlikte entegre olarak kurmuştur ve uygulamaktadır.

Çalışanlarımızın beden ve ruh sağlığını korumak için başta yasal şartları uygulamak üzere en önemli sorumluluğumuz; güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü benimsetmektir. Tüm bu amaçlar ile birlikte grubumuz iş güvenliği uzmanları ve hekimleri tarafından olası tehlikeler belirlenmekte ve alınacak önlemler tanımlanmaktadır. Çalışanlarımız, uzman ve hekimler tarafından iş başında ve çalıştıkları sürece periyodik olarak eğitilmekte, uygulamalar gerçekleştirilmektedir.

Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikamız

  • Tüm ulusal ve uluslararası mevzuatlara uymak
  • Sürekli eğitim ilkesi ile çalışanlarımızın çevre ve iş güvenliği bilincine sahip olmalarını sağlamak

  • İş verimliliğini arttırmak, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gereklilikleri yerine getirmek

  • Potansiyel tehlikeleri değerlendirerek gerekli önlemleri almak

  • Yaralanmaları ve sağlık bozukluklarını önlemek, iş kazalarını azaltmak ve verimliliği arttırmak için tedbirler almak

  • Hava, su ve toprak kirliliğini önleyici faaliyetler oluşturmak

  • Doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak

  • Atık maddeleri kontrol altında tutmak

  • Ortak kullanım alanı olan Dünya'mıza saygılı olmak ve geleceğimizi korumak

  • Sağlık,emniyet ve çevre güvenliğini korumak ve hedeflere ulaşmak için gereken tüm kaynakları sağlamak

pgc group