Bize Ulaşın

Mesajınız başarıyla ulaşmıştır.

Bize Ulaşın

PGC Catering Entegre Yönetim Sistemi kuruluşumuzun tüm birimlerinde uygulanarak akredite belgelendirme kuruluşları tarafından denetlenerek belgelendirilmiş ve sürdürülebilirliği sağlanmıştır.

Kuruluşumuzun faaliyet gösterdiği birimlerde sürekli iyileştirme hedefiyle müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik standartlar oluşturulmuştur. Bu standartlar merkezi kalite yönetim ekibi tarafından tüm birimlere paralel olarak entegre edilmektedir. Periyodik olarak çalışanlarımıza verdiğimiz eğitimler ve mutfak denetimlerimiz ile kalite ve gıda güvenliği kontrol edilmekte; sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği Politikamız

  • Müşterilerimizin istek ve beklentilerini karşılamak; üst seviyede memnuniyet sağlamak amacıyla kaliteli ürün ve hizmeti zamanında ve eksiksiz sunmak

  • Ürünlerimizde gıda güvenliğini sağlamak adına tüm yasal mevzuatlar doğrultusunda, modern teknolojileri kullanarak, gıda mühendisleri kontrolünde, hijyenik ortamlarda üretim yapmak

  • İnsan sağlığına zarar vermeyecek hammadde temin etmek ve ürünlerimizin gıda güvenliğini sağlamak

  • Sürekli eğitim ilkesi ile çalışanlarımızın kalite ve gıda güvenliği bilincine sahip olmalarını ve hedeflerimize ulaşmamamızda katkıda bulunmalarını sağlamak

  • Kalite ve gıda güvenliği ile ilgili tüm çevrelerle iletişim ve işbirliği yaparak çalışmak ve sorumluluğumuz gereği sofralarınıza sağlıklı gıdalar sunmak

  • Bu amaçlar için gerekli tüm kaynakları sağlamak, güncellemeleri takip etmek, tecrübeli personeli sürekli eğitim ile bilinçlendirmek

pgc group