Bize Ulaşın

Mesajınız başarıyla ulaşmıştır.

Bize Ulaşın

 • Her sene başında üst yönetimimiz o yıla ait şirket hedeflerimizi belirliyor.
 • Çalışanlarımızla bu hedefleri paylaşıyoruz.
 • Bu doğrultuda, yıl içinde kendilerinden beklenen hedefleri ortaya koyuyoruz.
 • Aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık periyotlarda çalışanların hedeflere ne ölçüde ulaştığını değerlendiriyoruz.
 • Değerlendirme sonuçlarına göre ilgili departman yöneticileri çalışanlarıyla performans değerlendirme görüşmesi yapıyor.
 • Çalışanlarımızın performans iyileştirmeleri için gereken düzeltici faaliyetlerin uygulanmasını sağlıyoruz.
 • Şeffaflık ilkemiz gereği, tüm değerlendirme ve sonuçları elektronik ortamda kayıt altına alıyoruz.
Performans Yönetim Sistemi Uygulama Nedenlerimiz
 • Şirket içinde mükemmel performansı yakalamak için çalışanlarımızın en yüksek performans ile çalışmalarını teşvik etmek.
 • Çalışanlarımızın performanslarını objektif kriterler ve ölçülebilir hedeflerle değerlendirerek yönetmek.
 • Ödüllendirmek.
Kariyer Planlama Süreci
 • Performans değerlendirme sonuçları ve yetkinlik değerlendirme çalışmaları sonrasında İşe olan sevgisi, ilgisi, performansı ve yetkinliği yüksek olan çalışanları belirliyoruz.
 • Bu çalışanlara, gerekli olan mesleki bilgi, beceri ve gelişim ortamını sağlıyoruz.
 • Onları, sorumluluğu daha fazla olan görevlere hazırlıyoruz.
 • Çalışanlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmeye yarayan uygulamalara önem vermekteyiz. Bu sebeple, onların kariyer planlama süreçlerinin her aşamasını yakından takip etmekteyiz.

pgc group